Boeren 2.0 in Brabant

megastal

De sanering van de megaboerderij de Knorhof in Gelderland is in volle gang. De intensieve veehouderij heeft een grote invloed op de leefomgeving. De impact lijkt in Brabant het grootst. Provinciale Staten van Noord-Brabant ging vorige maand akkoord om de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Vanaf 2022 zullen er strengere milieueisen gelden om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank te verminderen. Boeren protesteerden massaal en voelen zich niet meer welkom in hun eigen provincie. NRC wierp de vraag op voor hoe lang boeren nog bij Brabant horen. Een ander plan van de provincie heet ‘staldering’: binnen bepaalde gebieden mogen maar een maximaal aantal vierkante meters worden gebruikt voor veehouderij. Simpel gezegd zal groei van de ene boerderij dus moeten komen door vierkante meters van een andere boerderij te kopen; bijvoorbeeld van een boer die voornemens is te stoppen. Dit om “verdere concentratie van vee in Brabant te voorkomen”. De SP-gedeputeerde Johan van den Hout stelt in NRC namelijk dat de samenleving verandert: voldoe je niet aan de nieuwe regels, dan doe je niet meer mee.

Infra-plannen VS in de koelkast

brug washington state

De column van Pia de Jong in NRC Handelsblad vandaag over de deplorabele staat van de Amerikaanse infrastructuur is herkenbaar voor iedereen die er wel eens geweest is. Veel infrastructuur, zoals de bekende Brooklyn Bridge in New York, dateert van rond 1900. Vorig jaar schreef ik al over de afbrokkelende infrastructuur in de Verenigde Staten. Hoog tijd om dit aan te pakken. Barack Obama had het al op zijn prioriteitenlijstje staan, en ook Donald Trump wil er mee aan de slag. Je zou zeggen: dat hoeft alleen nog even ingekopt te worden. Niet dus. Twee weken geleden schreef de New York Times dat de plannen voor Trump’s great national infrastructure programme” voorlopig in de koelkast staan. Andere zaken hebben op dit moment prioriteit, zoals het afkappen van Obamacare. Het infrastructuurprogramma zou $1 biljoen dollar moeten gaan kosten de aankomende tien jaar, waarvan $800 miljard moet worden opgehoest door private investeerders en lokale overheden. Uitgewerkte plannen hiervoor lijken er echter nog steeds niet te bestaan en zijn op zijn vroegst dit najaar te verwachten. Congresleden worden ondertussen ongeduldig. Met hen degenen die dagelijks aansluiten in de file of boemelen over de vaak slechte spoorrails.