Een luisterend oor?

omgevingsmanagement.jpg

NRC Handelsblad zette afgelopen woensdag de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat in het zonnetje. Zoals de kop het mooi samenvat: ‘de ingenieur heeft leren luisteren’. Omwonenden, bedrijven en lokale overheden eisen meer inspraak in het plannen en realiseren van infrastructuur. Deze golf van democratisering is al ingezet sinds de jaren ’70. Tegenwoordig heeft elk project zijn eigen omgevingsmanager. Deze manager onderhoudt het contact met de omgeving en probeert hun wensen zoveel mogelijk te verwezenlijken in de plannen. Als we kijken naar de participatieladder van Sherry Arnstein zien we dus dat Rijkswaterstaat langzaam een paar treetjes omhoog schuift. In hoeverre je echt van participatie kan spreken blijft de vraag. Omgevingsmanagement betekent vooral voorlichten en consulteren. Maar tot zekere hoogte kunnen omwonenden dus meepraten. De omgevingsmanager wordt vooral ingezet om de ‘hindermacht’ te beperken en te zorgen dat het project soepeltjes uitgevoerd kan gaan worden. Echt interessant wordt het als omwonenden actief mee kunnen gaan praten over tracébesluiten, maar dit gebeurt (nog) niet. Gemeenten experimenteren hier wel al veel meer mee, vaak op kleinere schaal uiteraard. Zouden deze lessen ook op hogere schaalniveaus, dus richting Rijkswaterstaat, kunnen worden toegepast?

Advertenties

Pokémon privilege

Pokemon.jpg

Mocht je ‘white privilege’ hebben, dan is de kans groot dat je ook ‘Pokémon privilege’ hebt. Op CityLab las ik dat er meer Pokéstops en Gyms zijn in witte, welvarender buurten dan in zwarte, minder welvarender wijken in Washington D.C. De locaties zijn geselecteerd door spelers van Ingress, de software waar de Pokémon Go app op gebaseerd is. Deze spelers zijn over het algemeen jong, welvarend, blank en man, waardoor de wijken waarin zij wonen oververtegenwoordigd zijn. Hoe erg is dit? We praten natuurlijk ‘slechts’ over het vangen van Pikachu’s. Andere apps en websites laten echter vergelijkbare verschillen zien. De bezienswaardigheden in Google Maps zijn bijvoorbeeld merendeels toegevoegd door dezelfde jonge, blanke, witte mannen. Is dat niet een te beperkte bril? Ondanks de sterk gegroeide aandacht voor participatie in ruimtelijke planningsprocessen blijft het verdomd lastig om een inclusief planningsproces te organiseren waarin iedereen – juist ook minderheden – gehoord wordt. Digitale initiatieven worden geroemd om hun toegankelijkheid (voor iedereen bereikbaar), maar dit soort voorbeelden laat zien dat dat niet direct opgaat. De ongelijkheid verdwijnt dus niet zomaar met digitalisering.

Olympische overschrijdingen

Olympische Spelen Rio

Als hoogleraar in Oxford is Bent Flyvbjerg nu al ruim vijftien jaar bezig te ageren tegen megaprojecten. Zijn werk is klassiek in de infrastructuurwereld. De ramingen van projecten vooraf zijn bijna structureel te positief, om te zorgen dat de politiek akkoord gaat. Deze foute prikkel leidt bijna standaard tot projecten die gierend uit de klauwen lopen. In eerste instantie keken Flyvbjerg en collega’s naar infrastructurele projecten. Wegen worden bijvoorbeeld gemiddeld 20% duurder dan geschat. Ook Nederlandse bouwprojecten werden langsgelopen, denk aan de Betuwelijn en de HSL-Zuid (zie hiervoor het onderzoek van Bert van Wee en Chantal Cantarelli, TU Delft, zoals hier geïntroduceerd in Trouw.) De laatste jaren verschoof Flyvbjerg zijn aandacht naar publieke evenementen zoals de Olympische Spelen. In een recente studie, waar de Financial Times over bericht, blijkt dat de Spelen een gemiddelde kostenoverschrijding van 56% (!) hebben. De Spelen in Rio zitten daar net onder, met 51%. De studies van Flyvbjerg zijn bijna altijd confronterend: organiserende steden zeggen wel dat ze binnen budget zijn gebleven, maar die cijfers zijn zelden volledig. De Olympische Spelen worden daarmee een van de meest risicovolle ondernemingen voor een stad. Niet zo gek dat er nog maar weinig steden warmlopen voor het organiseren van zo’n evenement.

Op de fiets door Rio

fiets willem alexander rutte.jpg

Vorige week bezochten koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op de fiets, uiteraard. Wij vinden de fiets zo gewoon dat we er niet eens meer van opkijken. Maar in welk land zie je de koning op de fiets voorbij komen? Naast de leiders van het land rijden ook vrijwilligers van het Nederlandse team op de fiets door Rio. De Wall Street Journal schreef erover. Heineken en Gazelle hebben honderden fietsen naar Brazilië verscheept. Niet alleen handig voor tijdens de Olympische Spelen, maar ook om Brazilianen de voordelen van de fiets te laten zien. Het past natuurlijk perfect in steden die te maken hebben met files. Zoals de WSJ echter al aangeeft: da’s lastig te verkopen in een land waar de auto nog steeds een statussymbool is. Ook zou de fiets onveilig zijn; je kan zo beroofd worden door zakkenrollers. De Nederlanders gaan desondanks onverstoorbaar door met het zoeken van nieuwe afzetmarkten voor de fiets. En zoals Marianne Vos afgelopen dagen liet zien, “geen straf, de fiets is het beste vervoermiddel!”

Verrommeling van de kust

kust

Juichende cijfers in de vastgoedwereld. Vastgoedmarkt schrijft dat “het aantal transacties van recreatiewoningen is in 2015 bijna verdubbeld ten opzichte van 2014: van 1.750 naar 3.130 transacties.” Vooral de kustprovincies Noord-Holland en Zeeland zijn populair blijkt uit een rapport van Bureau Stedelijke Planning. Vanwege de lage rente investeren spaarders graag in vooral nieuwe vakantiewoningen. In deze discussie wordt de ophef rond bouwen aan de kust niet of nauwelijks genoemd, constateert Cees-Jan Pen, lector aan de Fontys Hogeschool. Minister Schultz trok na veel kritiek haar plannen in om meer bebouwing aan de kust mogelijk te maken. Kritiek kwam onder andere van Natuurmonumenten; deze organisatie wil meer aandacht voor het open kustlandschap en natuurwaarden (zie ook hun platform Beschermdekust.nl). Lector Pen volgt die lijn in een bijdrage voor Cobouw, waarin hij een bezinningsbouwstop voorstelt. Inventariseer eerst de bestaande vakantieparken en hun leegstand, voordat nieuwe parken gerealiseerd gaan worden. Het Kustpact – een gepland visiedocument van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in samenwerking met natuurorganisaties en andere belanghebbenden – kan vervolgens richting geven waar nog gebouwd kan worden. Zonder een goede coördinatie lijkt de kust anders te verrommelen.

Het rapport over recreatiewoningen, in opdracht van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars), is hier te bekijken.

Alles went, dus dit vast ook


Net terug uit Kreuzberg, Berlijn, wil ik het nog even hebben over hipsterwijken. Aafke Romeijn en Sef brachten vorige week namelijk via Top Notch het geinige nummer ‘Alles went’ uit over buurten die worden overgenomen door hipsters. Zoals ze zelf zingen:

We redden de buurt, we maken het hip,
We houden van authentiek en rauw,
Kom jij hier vandaan? Dan mag je nu gaan,
‘T is voor iedereen maar niet voor jou.

Wereldwijd verhuizen jonge mensen, vaak goedverdienend en hoogopgeleid, naar de grote stad en verdrijven daarmee andere groepen naar de rand van de stad. Het is het ongekende succes van de stad, maar met een keerzijde. Interessant is dat sommige steden terugkomen op eerdere plannen. Waar eerst elke stad het nieuwe San Francisco wilde worden, krabbelen steden nu terug. De New York Times schreef vorig jaar hoe Seattle wil voorkomen een tweede San Francisco te worden. San Francisco gaat kapot aan grote techbedrijven, waardoor huizenprijzen over de kop gaan. De stad wordt een high-tech eenheidsworst met bedrijven als Google, Uber en Facebook. Seattle probeert dit te voorkomen door zijn haven en fabrieken te behouden, en sociale woningbouw te stimuleren. Amazon is welkom, maar niet tegen elke prijs. Een geïnterviewde in het artikel stelt dan ook: we kunnen San Francisco achterna, of we doen het op onze manier. Zal het ze lukken?

Kimchi in plaats van Aldi

foodhal_markthalleneun.jpg

Elke zelfrespecterende stad heeft inmiddels ergens ruimte gemaakt voor een foodhal. Afgelopen week kwam ik er ook menig tegen in Berlijn, zoals Markthalle Neun in Kreuzberg. Mijn verbazing was echter groot toen ik hier een Aldi spotte. Lokaal, authentiek en biologisch rijmt niet direct met een budgetsupermarkt, zou je denken. Wat zit hier achter? De Duitse dagbladen hebben verschillende artikelen geschreven over de strijd om Markthalle Neun. De markthal stond eerst vol particuliere standjes, totdat de Aldi kwam in 1977. Omwonenden misten de oude hal, lees ik op hun website, en probeerden de hal nieuw leven in te blazen met nieuwe marktstandjes. Toegankelijk voor iedereen, maar Der Tagesspiegel bericht dat sommige mensen nou eenmaal op discounters aangewezen zijn, en zich geen lokaal geproduceerde producten kunnen veroorloven. Billig maakt plaats voor bio, aldus de Süddeutsche Zeitung. Het is een strijd tussen het oude, arme Kreuzberg versus het nieuwe, hippe Kreuzberg. De nieuwe zaakjes willen de Aldi het liefst zo snel mogelijk lozen, maar sommige omwonenden zien de supermarkt liever blijven. Niet alleen willen ze goedkoop boodschappen kunnen blijven doen, ze zitten ook niet te wachten op allerlei evenementen zoals ‘Streetfood Thursday’. De nieuwe eigenaren hekelen in de Berliner Zeitung vooral linkse politici die voor de Aldi pleiten. Prima dat ie er is, maar in hoeverre is dat een sociale onderneming? Kreuzberg kwam op mij over als een fijne buurt waar ruimte voor iedereen is, maar dit voorbeeld laat zien hoe de twee werelden in Kreuzberg grotendeels langs elkaar heen leven en praten.