Meer geld naar vervanging

Suurhoffbrug.jpg

Een van de eerste wapenfeiten van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, is het programma Vervanging & Renovatie. Haar Kamerbrief was veel in het nieuws, waarin ze bekend maakte dat er structureel meer geld naar vervanging zal moeten. Het groeiende aantal ‘oude’ infrastructuurobjecten (bruggen, sluizen, tunnels) maakt dat er de aankomende decennia relatief minder geld naar het aanleggen van nieuwe infrastructuur zal gaan. Een EIB-rapport uit 2016 stelt bijvoorbeeld: “[d]e toename van reconstructie en vervanging van de bestaande infrastructuur zorgt ervoor dat de opgaven complexer zullen worden. Aanpassing is kostbaar vanwege de hogere kosten van inpassing en de grotere maatschappelijke hinder.” Van Nieuwenhuizen noemt daarom ook het belang van een goede regionale inbedding, om de hinder zo klein mogelijk te maken. Een pad dat minder bewandeld wordt, maar mogelijk interessant is, is er een waar regionale overheden ook financieel gaan bijdragen aan vervanging en renovatie. De combinatie van nationale vervangingsinvesteringen met regionale investeringen kunnen interessante projecten opleveren waar gebieden in z’n geheel op vooruit door gaan, en niet alleen een specifieke brug ‘klaar voor de toekomst’ wordt gemaakt. Inspiratie kan worden gehaald uit de dubbeldoelstellingen van de Ruimte voor de Rivier-projecten. Op deze manier voldoet de nationale overheid niet alleen aan haar verantwoordelijk voor het garanderen van een goede infrastructuur, maar liggen er ook kansen om gebieden aantrekkelijker te maken. De Ruimte voor de Rivier-projecten laten zien dat je daar als Minister goed mee kan scoren.

Advertenties

Gezocht: tweedehands brug

tweedehandsbrug.jpg

Waarom eigenlijk ook niet? Bij het vervangen van infrastructuur kan je ook op zoek naar een tweedehands exemplaar. In de Volkskrant is vandaag een stuk te lezen over het project Circulair Friesland, “een soort marktplaats voor recycleprojecten”. Een van de oproepjes komt van vier Friese gemeenten die op zoek zijn naar een tweedehands brug. In een circulaire economie is afval een grondstof, zodat er een gesloten materiaalstroom ontstaat. In de infra-wereld wordt druk geëxperimenteerd met duurzamere typen beton en staal, of nieuwe materialen als composiet. Veel bouwafval wordt al gerecycled en hergebruikt in bijvoorbeeld funderingen. Maar secundair materiaal direct gebruiken (met wat kleine aanpassingen) kan natuurlijk ook. De vraag uit Friesland is misschien niet geschikt voor grote infra-projecten (een tweedehands brug die de Merwedebrug kan vervangen is niet zomaar voorhanden), maar voor kleinere infrastructuur biedt het de kans om in onbruik geraakte objecten een tweede jeugd te geven. De Volkskrant meldt dat inmiddels vier bruggen zijn aangeboden. Grootste kanshebber is de brug over het Harinxma-kanaal bij Ritsumasyl, beheerd door de provincie Friesland.

Infra-plannen VS in de koelkast

brug washington state

De column van Pia de Jong in NRC Handelsblad vandaag over de deplorabele staat van de Amerikaanse infrastructuur is herkenbaar voor iedereen die er wel eens geweest is. Veel infrastructuur, zoals de bekende Brooklyn Bridge in New York, dateert van rond 1900. Vorig jaar schreef ik al over de afbrokkelende infrastructuur in de Verenigde Staten. Hoog tijd om dit aan te pakken. Barack Obama had het al op zijn prioriteitenlijstje staan, en ook Donald Trump wil er mee aan de slag. Je zou zeggen: dat hoeft alleen nog even ingekopt te worden. Niet dus. Twee weken geleden schreef de New York Times dat de plannen voor Trump’s great national infrastructure programme” voorlopig in de koelkast staan. Andere zaken hebben op dit moment prioriteit, zoals het afkappen van Obamacare. Het infrastructuurprogramma zou $1 biljoen dollar moeten gaan kosten de aankomende tien jaar, waarvan $800 miljard moet worden opgehoest door private investeerders en lokale overheden. Uitgewerkte plannen hiervoor lijken er echter nog steeds niet te bestaan en zijn op zijn vroegst dit najaar te verwachten. Congresleden worden ondertussen ongeduldig. Met hen degenen die dagelijks aansluiten in de file of boemelen over de vaak slechte spoorrails.

Oplopende kosten voor vervanging

vandorsser

Bovenstaande figuur, afkomstig uit het proefschrift van Cornelis van Dorsser (TU Delft) uit 2015, laat mooi zien waar infrastructuurbeheerders voor gesteld staan. Het onderhouden en vervangen van verouderde infrastructuur zal een steeds groter deel van het infrastructuurbudget afsnoepen. De figuur laat de groei zien aan geld wat gereserveerd moet worden voor het vervangen van hydraulische werken zoals stuwen en sluizen. Het jammere is alleen: goed onderhoud merk je niet direct, want je bent al gewend dat iets het doet. Er moet dus een relatief meer geld naar iets wat we al hebben. Politiek ligt dat soms lastig: bestuurders willen graag scoren met een mooi, nieuw infra-project. In gesprekken die ik voor mijn onderzoek voerde wordt dan gemeld dat bestuurders graag lintjes komen knippen. Voor onderhoud krijg je niet altijd de handen op elkaar. Een tactiek kan zijn om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan infrastructuur, waardoor er andere financiële middelen kunnen worden aangeboord én meer partijen de kosten kunnen delen. De beheerder krijgt dan de garantie dat de infrastructuur in goede staat blijft; de bestuurder krijgt zijn project waar hij de krant mee kan halen. Iedereen tevreden zou je zeggen, maar het vraagt wel meer creativiteit en onderhandelingen. Zo bestaat het risico dat vervanging tussen wal en schip raakt, veroorzaakt door onderhoudsbudgetten die onder druk staan en het missen van kansen om andere belangen ‘mee te koppelen’.

Vooruitkijken bij infrastructuur

gemaal vissering.jpg

Afgelopen woensdag ging het over de vooruitziendheid van beslissingen bij het vervangen van waterinfrastructuur tijdens een symposium bij het gemaal Vissering op Urk, georganiseerd door Wageningen Universiteit en Waterschap Zuiderzeeland. Waar ik zelf me richt op kunstwerken in de vaarwegen, hebben andere infrabeheerders (bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen) natuurlijk ook te maken met verouderde infrastructuur. Als je onderdelen in je netwerk gaat vervangen, moet je vooruitkijken naar de lange termijn. In hoeverre beïnvloedt een lange-termijnblik de besluitvorming? Wieke Pot (WUR) ontwikkelt een raamwerk om dit analyseren. Er wordt onder andere gekeken naar in hoeverre het gedefinieerde probleem, de ontwikkelde oplossingsrichtingen en de context (zoals de institutionele ‘regels van het spel’) op de toekomst gericht zijn. Bij mij bleef hangen dat de vooruitziendheid sterk beïnvloed wordt door het zetten van een ‘stip op de horizon’. Opgelegde normen dwingen bijvoorbeeld organisaties vooruit te kijken (zoals klimaatdoelstellingen). Ook ambitie uitspreken helpt. Bij het gemaal Vissering is bewust ‘een vlag op het object geplant’ om dit object het beste gemaal ter wereld te maken. Vervanging kost veel geld en in het ergste geval ‘krijg je alleen terug wat je al hebt’. Door dus ofwel ambitie uit te spreken, of je te conformeren aan normen legitimeer je de beslissing voor vervanging beter én kijk je meer vooruit.

De combitunnel van Nijverdal

nijverdal

Vorige week vrijdag kwam ik met de trein aan in Nijverdal. Een imposante tunnel en station, zo tussen Salland en Twente, waardoor je er een flinke stad zou verwachten. Eenmaal uitgestapt deed de Grotestraat ernaast gelukkig al een stuk kneuteriger aan. Een paar jaar geleden was deze straat nog onderdeel van de N35, een belangrijke verbindingsroute in Overijssel. Doorgaand verkeer moest dwars door de winkelstraat. Na decennia gesteggel werd uiteindelijk gekozen voor een tunnel; Nijverdal heeft geen rondweg gekregen zoals veel andere dorpen. In 2013 werd de gecombineerde spoor- en autotunnel, de Salland-Twentetunnel (600 meter lang), opgeleverd. De N35 werd zo om het centrum geleid met een nieuw tracé en kwam daardoor naast het spoor te liggen. Gezamenlijk zijn ze in een tunnelbak gelegd. Leuk detail uit de Tubantia: naar verluidt schetste een lokale kroegbaas al in 1975 zo’n tunnel op de achterkant van een bierviltje. Verwacht wordt dat de leefbaarheid in het dorp zal verbeteren: de spoorwegovergangen zijn verdwenen en Nijverdal is met een nieuw aantal viaducten en bruggen beter verbonden. Tevens is er een park op ontwikkeld op het dak van de tunnel. Het ‘combiplan’ (€220 miljoen) is grotendeels gerealiseerd met Rijksgeld (uit het MIRT); ook de regionale overheden leverden een bijdrage. Het resultaat is, volgens Trouw, een “luxe dorpsstation”.

De R van Ruimte

MIRT.jpg

Vorige week vonden de bestuurlijke overleggen plaats rondom het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (in jargon: BO MIRT). Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu overlegt dan met de provincies en gemeentes over de grote investeringen in weg, spoor en water. Het gaat over nieuwe rijstroken, beter OV en grotere vaarwegen. Hoewel de R van Ruimte sinds 2008 is toegevoegd aan het MIT blijven ruimtelijke infra-projecten moeilijk te vinden. Zoals Hans Leeflang op Twitter verzuchtte, het MIRT is toch breder dan rijstroken? Op het CVS Congres, twee weken geleden in Zwolle, liet Marijn van Geet (Rijksuniversiteit Groningen) zien dat al in de Struktuurschema’s van de jaren ’70 gesproken werd over de integratie van ruimtelijk beleid en infra-beleid. Het komt maar niet van de grond. Hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) opperde in de zaal dat het komt door eenzijdige transportdoelstellingen die zich maar weinig op bereikbaarheid richten. Daardoor is ruimtelijk beleid weinig voor de hand liggend. Ter illustratie: in plaats van de reistijd proberen te verkorten zou er integraler gekeken kunnen worden om bijvoorbeeld minder woon-werkverkeer te realiseren. Niet meer hoeven pendelen tussen twee plekken, maar zorgen dat goede banen in de buurt zitten. Dan moet je heel ander beleid formuleren dan het uitrollen van nieuw asfalt.