Een andere dynamiek

emancipatievandeperiferie.jpg

Nederland ontwikkelt zich ruimtelijk op twee manieren, is één van de conclusies uit het essay De emancipatie van de periferie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit 2016. Ik pakte het er weer bij, na een interview met hem in Het Parool van 6 januari jl. In zijn essay pleit Alkemade voor een herijking van de Randstad. In plaats van zich te concentreren op Amsterdam of de Zuidvleugel, positioneert hij Nederland in een “eurocore” (Randstad, de Vlaamse Ruit en het Duitse Ruhrgebied) van 32 miljoen inwoners en “met alle eigenschappen van een metropool behalve die van de daarbij horende dichtheid.” De Randstad dijt in zijn mening dus eerder uit, richting de Brabantse steden, Arnhem-Nijmegen, Amersfoort en Almere. Op deze schaal van het “stedelijk middengebied” zou beleid gevoerd moeten worden, op de plekken waar verschillende periferieën elkaar overlappen. Deze plekken van overlap zijn dus het nieuwe midden, in plaats van de klassieke grote stad. Tegelijkertijd bestaat er een Nederland met een andere dynamiek (het gebied in de afbeelding hierboven). Alkemade ziet beide gebieden als complementair aan elkaar. De periferie staat voor ruimte, waar plek is voor de energietransitie en voedselproductie. Maar ook van innovatie: de periferie als “pioniersgebied”. De structuur van het stedelijk middengebied kan ondertussen veranderd worden, bijvoorbeeld door de monocultuur in naoorlogse wijken te doorbreken. Alkemade’s betoog past al met al perfect in de klassieke Nederlandse discussie van concentratie- versus spreidingsbeleid. Zal het “stedelijk middengebied” de nieuwe Randstad vervangen?

Advertenties

Meer sector, minder facet

facetsector.png

Een van mijn favoriete columnisten is Japke-d. Bouma, die wekelijks voor NRC over jeukwoorden op kantoor schrijft. Ook op Twitter retweet ze vaagtaal graag. Onlangs viel de eer te beurt aan hoogleraar Maarten Hajer (Universiteit Utrecht). Ironisch, omdat juist hij een warm pleitbezorger is van heldere communicatie. De tweet betrof de reorganisatie van ministeries, die weer meer sectoraal lijken te zijn ingestoken. Planologen wisten direct waar Hajer het over had. Sinds kort hebben we een nieuw Ministerie dat verdacht veel op het voormalige Verkeer & Waterstaat lijkt, maar niet zo heet. Cora van Nieuwenhuizen geeft nu leiding aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Milieu valt officieel wel nog onder dit ministerie, maar is uit de naam verdwenen. Een deel is daarnaast overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Eerder verdween de ruimtelijke ordening al, door de fusie van Verkeer & Waterstaat (V&W) met Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Een groot deel van het ruimtelijk beleid, zoals de Omgevingswet, valt in de nieuwe kabinetsindeling onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Al met al lijkt er nationaal steeds minder oog voor facetten: overkoepelende beleidsterreinen die niet binnen één sector (zoals verkeer of landbouw) vallen. Wie pakt deze beleidsterreinen op? Gaat dat regionaal gebeuren, of ontstaat er interdepartementale samenwerking tussen ministeries?

Het belang van planologie

Houston

Het academisch jaar is deze week weer begonnen. De bachelor- en masteropleidingen planologie in Groningen blijven groeien. Waarom is het nodig dat er planologen worden opgeleid? Het antwoord kwam een paar dagen geleden van Nobelprijswinnaar Paul Krugman in zijn column voor de New York Times met de titel “Why Can’t We Get Cities Right?”. Hij behandelt de Amerikaanse steden Houston en San Francisco. In de Nederlandse kranten is ook uitgebreid behandeld hoe de verstedelijking van Houston heeft bijgedragen aan de ernst van de overstromingen. In San Francisco vindt een ramp van een totaal andere orde plaats. De woningmarkt daar is compleet oververhit, maar bijbouwen of de hoogte in wordt tegengehouden door bewoners die vrezen dat hun huis of wijk haar mooie karakter verliest. Het resultaat volgens Krugman zijn forensen die uren pendelen om de stad in te komen. In beide steden wordt de planning van steden gedomineerd door belangengroepen. In het geval van Houston zijn het vastgoedontwikkelaars, in San Francisco actieve burgers die NIMBY-gedrag vertonen. De conclusie van Krugman is dan ook: “How we manage urban land is a really important issue, with huge impacts on American lives.” Hetzelfde geldt uiteraard voor elk ander land. Kom er maar in, planologen.

Instituties in de planologie

AESOP2017-1.jpg

De laatste dag van het AESOP congres in Lissabon hingen we met de benen buiten in een klein zaaltje waar hoogleraar Willem Salet (Universiteit van Amsterdam) een rondetafelgesprek leidde ter geleide van zijn boek Handbook on Institutions in action. Dit boek zal binnenkort bij Routledge verschijnen en is tot stand gekomen naar aanleiding van Salets emeritaat. De hoofdstukken in het boek zijn bijna allemaal geschreven door grote gevestigde namen (zoals Patsy Healey, Stefano Moroni en André Sorensen). Een paar auteurs namen deel aan de discussie in Lissabon en lichtte een tipje van de sluier in presentaties van slechts drie minuten. Elke presentator conceptualiseerde instituties net weer wat anders. De een legt de nadruk op een sociologisch perspectief (Healey’s relationele blik op planning), de ander vindt dat instituties maar een kleine rol spelen (het liberale denken van Moroni). Sorensen keek dan weer naar de geschiedenis en padafhankelijkheden (Sorensen). Luca Bertolini neemt ook een evolutionair perspectief, maar benadrukt weer meer het belang van experimenten die bestaande instituties onder druk zetten. De sessie toonde aan dat er vele institutionele theorieën bestaan. De planologie ‘shopt’ veelvuldig in deze theorieën, maar iedere onderzoeker vist er net wat anders uit. Knap hoe Salet bij elkaar wist te brengen. Gegeven al die verschillende invalshoeken lijkt het boek dan ook een mooie introductie te worden voor geïnteresseerden in de rol van instituties in de planologie.

Dag Leviathan

Leviathan.jpg

Afgelopen dagen vond de AESOP PhD Workshop 2017 in Aveiro (Portugal) plaats. Ook hier leken de planologen weer in een identiteitscrisis. Een quote in de presentatie van hoogleraar Alessandro Balducci (Politecnico di Milano) gaf deze crisis goed weer: “We try to control the urban context of the 21st Century, with the governments of the 20th Century, with the boundaries of the 19th Century.” De tijd dat planologen als een Leviathan kon ‘heersen’ zijn dus voorbij – iets wat terugkwam in de presentatie van Benjamin Davy (Technische Universität Dortmund). Dat besef is inmiddels wel doorgedrongen bij iedereen, maar wat kan of moet een planoloog dan doen? Alles relateert tegenwoordig aan elkaar, grenzen zijn fluïde geworden, vele partijen zijn betrokken bij het transformeren van plekken. Weet daar je weg maar in te vinden. Het is een prachtige paradox: de planologie, ontstaan om onze leefomgeving iets van coördinatie te bieden, voelt die coördinatie uit die vingers glippen. Fernando Nogueira (Universidade de Aveiro) verwoordde het volgens mij dan ook goed: de planoloog moet vooral nederig zijn.

Een dans van intenties en spontaniteit

horlingsinauguratie.jpg

Sinds vorig jaar is hoogleraar Ina Horlings onze nieuwe collega. Afgelopen dinsdag hield ze haar inaugurele rede in de Aula in Groningen. Het was mooi om te horen hoe ze haar idealen verbond met haar onderzoek. Centraal in haar oratie stonden twee vragen: waar doen we het als planologen voor en waarom? De mens en die waarden die hij of zij aan een plek hecht nemen dan ook een belangrijke rol in Horlings’ onderzoek. Haar nadruk ligt sterk op het intersubjectieve – wat mensen gezamenlijk overeenkomen. Ze voegde daarmee een belangrijk element toe aan hoe planologie door veel van mijn collega’s in Groningen wordt bedreven. Deze collega’s gebruiken een complexiteitsperspectief om de ontwikkeling van plekken te bekijken. Horlings stelt terecht dat de politieke aspiraties – in wat voor ’n plek willen we leven? – niet altijd terug te zien zijn met een complexiteitsbril op. Hoe kunnen we dan toch een bepaalde richting op? Plekken ontwikkelen zich voor een deel autonoom (zelforganiserend), en voor een deel intentioneel (met een bewust doel). In de woorden van Horlings: planologie kan worden begrepen als een dans tussen collectieve intenties en spontane verschijningen. Planologen moeten op gepaste afstand blijven en ruimte laten aan burgers en ondernemers. De vindingrijkheid van deze groepen draagt uiteindelijk bij aan de plekken waar we samen naar streven.

Planologie als kunst

Zef Hemel.jpg

Maak geen plannen, maar kunst. Het was de centrale boodschap van Zef Hemel (werkzaam voor de Amsterdam Economic Board en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam), die vandaag een prikkelende Planologielezing in Groningen hield. Aan de hand van zeven voorbeelden vertelde Hemel over zijn inspiratiebronnen (onder andere kunstenaar Ilja Kabakov en planoloog Patrick Geddes) en over de projecten waar hij de afgelopen jaren aan heeft gewerkt (Volksvlijt 2056 en Vrijstaat Amsterdam). Het gemeenschappelijke element in deze projecten was het stimuleren van dromen. Samen met kunstenaars werden Amsterdammers uitgedaagd te dromen over de toekomst. Stuur mensen de buurt in met een camera, zet ze bij elkaar en er ontstaan vanzelf verhalen en ideeën. Al die inspiratie hoeft niet worden omgezet in een gedeeld droombeeld. Aan consensus heeft Hemel een broertje dood, want er is immers niet één toekomst. De dromen hoeven ook niet in plannen te worden gegoten – dat werkt toch niet. De planologie van vandaag werd afgedaan als te bureaucratisch en te rationeel. Zelforganisatie zou leidend moeten zijn, waar de kunst bij helpt. De projecten van Hemel illustreerden welke bewegingen dromen op gang kunnen brengen. De zaal morde nog wat: wat blijft er over van de planoloog als we dromen niet mogen omzetten in plannen?