Vol gas voor de zelfrijdende auto?

zelfrijdendeauto.jpg

Vorige week werd bekend dat de eerste dode door een zelfrijdende auto, de Tesla Model S, is gevallen. Zoals de Volkskrant dit weekend concludeerde: de auto redt het nog niet zonder u. Op het TRA2016 congres, afgelopen april in Warschau, braken Europese overheden en onderzoeksinstituten hun hoofd er al over. Hoe kan de zelfrijdende auto veilig geïntroduceerd worden op de Europese weg? Moeten we – zoals de Volkskrant ook stelt – mensen de handen aan het stuur laten houden en daarmee menselijke fouten accepteren, of accepteren we een ‘oh shit’-moment? Zulke momenten zullen bijvoorbeeld ontstaan door fouten in de computersoftware. Accepteren we dus dat we onze veiligheid ‘uitleveren’ aan computersystemen, systemen die fouten kunnen maken? Het antwoord neigde naar nee op het congres; een nieuwsbericht als vorige week zal dat antwoord alleen maar versterken. Naast de vraag hoe we een zelfrijdende auto kunnen introduceren, zouden we ook veel meer de discussie moeten voeren waarom we dit precies willen. De gemeente Ooststellingwerf hoopt bijvoorbeeld dat een zelfrijdende wagen onrendabele buslijnen kan vervangen, wat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio kan versterken. Dit probeert ze de aankomende drie maanden uit op de openbare weg in Appelscha, zoals Verkeersnet berichtte. Voor de zekerheid zit er wel nog een steward in de wagen die desnoods op de noodknop kan drukken.

Advertenties

Nieuw mobiliteitsdenken

file.png

Als iets duidelijker werd afgelopen week op het Transport Research Arena congres, dan was het wel dat onze kijk op transport de aankomende jaren drastisch gaat veranderen. Bepaalde groepen in de samenleving lijken bijvoorbeeld nu al minder te hechten aan eigen auto, maar willen “on demand” beschikken over mobiliteit. Het past binnen een bredere trend waarbij binnen mobiliteitsdenken steeds meer focus is voor plaatsen. Traditioneel is er veel aandacht voor het verplaatsen van personen binnen zo’n kort mogelijke tijd over zo’n groot mogelijke afstanden. Tegenwoordig schrijven meer onderzoekers, zoals Wim Derksen onlangs in het Parool, over verdichting en verstedelijking: zijn korte afstanden misschien niet wenselijker? Zouden we niet beter kunnen zorgen dat mensen hun baan vlakbij hun woning kunnen vinden? Immobiliteit heeft ook zo zijn voordelen, iets wat Antonio Ferreira (University of Leeds) en collega’s al op AESOP in 2014 beargumenteerden. Het transportnetwerk zou er dan ook anders uit moeten komen te zien: fijnmaziger en bijvoorbeeld met de mogelijkheid om makkelijk te switchen van modaliteit (fiets, trein, auto). Paradoxaal genoeg is er in Nederland onlangs een motie unaniem de Tweede Kamer aangenomen om het Infrafonds met twee jaar te verlengen, zo berichtte de Volkskrant. Politieke partijen hebben hun wensenlijstje al klaarliggen welke snel- en spoorwegen er aangepakt moeten worden. Blijven we daarmee niet hangen in het verouderde mobiliteitsdenken?

Bovenstaande cartoon is van Tom Toro/The New Yorker.

Europese antwoorden op vervanging

TRA2016-2

Op Transport Research Arena 2016 was ik op zoek naar aanknopingspunten hoe Europese infra-beheerders omgaan met de vervanging van infrastructuur (zie ook een eerder blog). Ten eerste was er aandacht voor ‘interne prikkels’, ofwel het in kaart brengen van de staat van de infrastructuur. Dit was soms erg operationeel, zoals hoe een traffic speed deflectometer gebruikt kan worden om de staat van het asfalt te bepalen. Ook werd er – op een iets hoger niveau – gehamerd op betere monitoring. Clemente Fuggini (werkzaam voor D’Appolonia, een Italiaanse consultancy) beargumenteerde dat infra-beheerders nu vaak deterministisch hun infrastructuur plannen. Dit is erg statisch, want het kijkt niet naar hoe infrastructuur zich ontwikkelt. Fuggini pleitte daarom voor een dynamischere, meer performance-based aanpak van monitoring. Ten tweede was er veel aandacht voor externe veranderingen, waar de infrastructuur op moet kunnen inspelen. In dat opzicht was Miguel Segarra (van het Spaanse bouwbedrijf Dragados) interessant. Hij stelde dat de infrastructuursector niet wendbaar (agile) is. Voordat een project is uitgevoerd, ben je zo tien à twintig jaar verder. De projecten spelen in op problemen uit het verleden, ze kunnen nu alweer overbodig zijn. Er moet daarom meer adaptief gewerkt worden, op basis van scenario’s. Volgens Segarra is het gebruik van worst-case scenario’s niet efficiënt, beter is om adaptieve scenario’s op te stellen waarmee je makkelijker kan bijsturen. Een van de termen die dan vaak valt is modulair bouwen. De argumenten hierboven lijken de eerste conclusies uit mijn eigen onderzoek te onderschrijven: een fase van infrastructuurvervanging vraagt om nieuwe manieren van werken, wat zowel technisch als institutioneel een uitdaging is.

Uit de voeten met verandering

TRA2016-1

Opvallend op het congres Transport Research Arena (18-21 april 2016, Warschau) vond ik de behoudende praatjes van de gevestigde orde. Bedrijven als Renault, Volkswagen en Europese samenwerkingsorganisaties als ERTRAC en ERRAC zien de wereld om zich heen in rap tempo veranderen. Allemaal zeiden ze dat ze iets moeten met big data, digitalisering, klimaatverandering, open access en wat al niet meer. Ze lijken echter niet uit de voeten te kunnen met deze veranderingen en staan continu een stap achter. De spelers die voor deze verandering verantwoordelijk zijn zag je bijna niet op TRA: waar waren bedrijven als Tesla, Google en Amazon? Jos Dings van de lobbygroep Transport & Environment in Brussel zette in een sessie over klimaatverandering de boel op scherp. Hij stelde dat Europese bedrijven lijken te vrezen voor de toekomst. Sprekers namens BMW en Volkswagen benadrukte inderdaad hoe goed hun dieselauto’s wel niet zijn vergeleken met elektrische auto’s, en dat “de consument nog niet klaar was voor elektrische auto’s”. Dit soort bedrijven lijken met tegenzin zich aan te passen, omdat ze ertoe verplicht worden – nou vooruit, nemen we ook een elektrische auto in ons assortiment. Dings stelde bijvoorbeeld dat het Europese leiderschap zwak is: veel Europees onderzoeksgeld gaat naar de gevestigde belangen en de onderzoeksagenda wordt grotendeels bepaald door dezelfde belangen. Stevenen Europese bedrijven, zoals die in de auto-industrie, af op een ‘Nokia-moment’?

De gebruiker centraal

TRA2016.jpg

Op het congres Transport Research Arena 2016, gisteren gestart in Warschau, buitel je over nieuwe, technologische innovaties. Nieuwe types asfalt, zelfrijdende auto’s, en nog veel meer leuks. Violeta Bulc, Europese Commissaris voor Transport, wierp terecht de vraag op: waarom innoveren we eigenlijk? Waar hebben we als gemeenschap behoefte aan? Ze riep op om minder vanuit technologieën te denken, maar meer vanuit de behoeften van mensen. Andrea Ricci (directeur van het Institute of Studies for the Integration of Systems in Rome) liet dit later op de dag mooi zien aan de hand van de Technology Readiness Level. Nu komt de eindgebruiker van transportnetwerken (de reiziger, de vervoerder) pas in beeld als nieuwe technologieën bijna zijn uitgekristalliseerd. Beter is om de gebruiker direct in het begin erbij te betrekken, zodat behoeften meteen centraal komen te staan. Meteen begonnen andere panelleden al te sputteren: kunnen we het niet gewoon overlaten aan de politiek? Niet iedereen moet zomaar kunnen meepraten over zulke complexe onderwerpen. De transportwereld lijkt nog steeds te leven in een ‘expertocracy’: wij komen met nieuwe technologieën om de wereld te verbeteren. Wat een prachtige, maar ook wat naïeve vooruitgangsgedachte.