Samen vervangen

Merwedebrug.jpg

Trouw publiceerde vorige week een opiniebijdrage van Tim Busscher en mij. Minister van Infrastructuur & Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, kondigde vorige maand aan dat ze structureel meer geld zal vrijmaken voor goed onderhoud. Het gaat om grote bijdragen, die steeds meer geld van het totale infrastructuurbudget zullen afsnoepen. Nieuwe, spannende infrastructuurprojecten lijken daarom lastiger te realiseren. In ons opiniestuk roepen we dan ook op om bij onderhouds- en vervangingsopgaven vooral breder te kijken en er gebiedsopgaven van te maken. Door nationale infrastructuurinvesteringen te combineren met regionale plannen en ambities kunnen mooie combinaties gerealiseerd worden. Zulke co-financiering kan dan leiden tot goed functionerende transportnetwerken, die tevens mooi in het gebied zijn ingebed en waar de regio wat aan heeft. Dat betekent dat de nationale overheid op tijd in discussie moet met regionale partijen. In het waterbeheer is dit al meer gemeengoed (denk aan Ruimte voor de Rivier-projecten of het Hoogwaterbeschermingsprogramma), maar bij vervanging blijkt dit nog lastig. Het Rijk zoekt het gesprek nog niet zo op met regionale overheden (Rijkswaterstaat inventariseert ambities bijvoorbeeld vooral in haar eigen regionale districten), en regionale overheden hebben weinig weet van de grote vervangingsopgaven in hun gebied (wat betreft vervanging is het Rijk soms een ‘black box’). Terwijl er vanuit de ‘aanleg-wereld’ (zoals het MIRT) genoeg contacten tussen Rijk en regio zouden moeten bestaan.

Advertenties

Gebiedsgericht vervangen

workshop.jpg large.jpg

Langzaamaan is het einde van mijn promotieonderzoek in zicht. Hoogste tijd om de belangrijkste bevindingen te delen met het werkveld en gezamenlijk de implicaties te bediscussiëren. Gisteren vond een geslaagde workshop plaats met deelnemers van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Antea, het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) en Bouwend Nederland in de mooie Sluiswachterskamer van de oude Muntsluis in Utrecht. Veel van de deelnemers waren geïnterviewden die ik in een eerder stadium had gesproken. Voor een deel was er dus ‘niets nieuws onder de zon’, maar de discussie onderling bood wel veel inzichten. Ik pik er één element uit. Een terugkerend element was het belang van visualisatie. Waar moeten de aankomende jaren ‘natte kunstwerken’ vervangen gaan worden? En welke ontwikkelingen spelen er nog meer rondom de vaarweg? Welke plannen bestaan er bijvoorbeeld bij een aanpalende gemeente of recreatiebedrijf? Op een kaart kunnen al deze ontwikkelingen een plek krijgen: het wordt vrij snel duidelijk of er kansen zijn voor synergieën en ‘meekoppelkansen’. Nu vult Rijkswaterstaat deze kaart vooral zelf in en hakt vaak zelf de knoop door of er kansen voor samenwerking bestaan. Vervolgens wordt het Ministerie ingelicht die wel of niet akkoord gaat. De deelnemers bespraken mogelijkheden om ook regionale partijen direct mee te laten praten en tekenen op de kaart, vergelijkbaar met verkenningen in het MIRT. Ook het Ministerie ziet graag deze discussie om zo de opties te kunnen wegen. De deelnemers concludeerden dat het tijd is voor showcases waar dit geprobeerd gaat worden. In de wereld van vervanging en renovatie zijn dat de stuwen in de Maas, de A44 en de Twentekanalen. Waar bestaan nog meer mogelijkheden?

Meer geld naar vervanging

Suurhoffbrug.jpg

Een van de eerste wapenfeiten van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, is het programma Vervanging & Renovatie. Haar Kamerbrief was veel in het nieuws, waarin ze bekend maakte dat er structureel meer geld naar vervanging zal moeten. Het groeiende aantal ‘oude’ infrastructuurobjecten (bruggen, sluizen, tunnels) maakt dat er de aankomende decennia relatief minder geld naar het aanleggen van nieuwe infrastructuur zal gaan. Een EIB-rapport uit 2016 stelt bijvoorbeeld: “[d]e toename van reconstructie en vervanging van de bestaande infrastructuur zorgt ervoor dat de opgaven complexer zullen worden. Aanpassing is kostbaar vanwege de hogere kosten van inpassing en de grotere maatschappelijke hinder.” Van Nieuwenhuizen noemt daarom ook het belang van een goede regionale inbedding, om de hinder zo klein mogelijk te maken. Een pad dat minder bewandeld wordt, maar mogelijk interessant is, is er een waar regionale overheden ook financieel gaan bijdragen aan vervanging en renovatie. De combinatie van nationale vervangingsinvesteringen met regionale investeringen kunnen interessante projecten opleveren waar gebieden in z’n geheel op vooruit door gaan, en niet alleen een specifieke brug ‘klaar voor de toekomst’ wordt gemaakt. Inspiratie kan worden gehaald uit de dubbeldoelstellingen van de Ruimte voor de Rivier-projecten. Op deze manier voldoet de nationale overheid niet alleen aan haar verantwoordelijk voor het garanderen van een goede infrastructuur, maar liggen er ook kansen om gebieden aantrekkelijker te maken. De Ruimte voor de Rivier-projecten laten zien dat je daar als Minister goed mee kan scoren.

Gezocht: tweedehands brug

tweedehandsbrug.jpg

Waarom eigenlijk ook niet? Bij het vervangen van infrastructuur kan je ook op zoek naar een tweedehands exemplaar. In de Volkskrant is vandaag een stuk te lezen over het project Circulair Friesland, “een soort marktplaats voor recycleprojecten”. Een van de oproepjes komt van vier Friese gemeenten die op zoek zijn naar een tweedehands brug. In een circulaire economie is afval een grondstof, zodat er een gesloten materiaalstroom ontstaat. In de infra-wereld wordt druk geëxperimenteerd met duurzamere typen beton en staal, of nieuwe materialen als composiet. Veel bouwafval wordt al gerecycled en hergebruikt in bijvoorbeeld funderingen. Maar secundair materiaal direct gebruiken (met wat kleine aanpassingen) kan natuurlijk ook. De vraag uit Friesland is misschien niet geschikt voor grote infra-projecten (een tweedehands brug die de Merwedebrug kan vervangen is niet zomaar voorhanden), maar voor kleinere infrastructuur biedt het de kans om in onbruik geraakte objecten een tweede jeugd te geven. De Volkskrant meldt dat inmiddels vier bruggen zijn aangeboden. Grootste kanshebber is de brug over het Harinxma-kanaal bij Ritsumasyl, beheerd door de provincie Friesland.

Financiële prikkels voor vervanging

vervanging workshop.jpg

Samen met mijn begeleider dr. Tim Busscher verzorgde ik vorige woensdag een workshop op het symposium ter ere van 10 jaar samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Groningen. De workshop ging in op het vervanging- & renovatievraagstuk. Veel wat voorbij kwam herkende ik van de afgelopen jaren aan onderzoek. Toch werd me weer duidelijk hoe sturend de positionering van vervanging & renovatie (V&R) is geweest. Zowel het Infrastructuurfonds als het Programma V&R Hoofdvaarwegen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport (MIRT) wordt vervanging gedefinieerd als instandhouding. Als zodanig is er alleen budget gereserveerd om verouderde infrastructuur te vervangen. Wil je iets anders met deze infrastructuur, zoals het vergroten of verkleinen van waterwerken of het toevoegen van nieuwe functionaliteiten, dan is de vraag al snel: waar komt dat geld vandaan om dat te regelen? Het is de dood in de pot, omdat de verschillende overheden zo nauwelijks de discussie opzoeken om het over de toekomst van infrastructuurnetwerken te hebben. Vervanging blijft daarom “niet sexy” – ook vorige week werd het weer genoemd. Een nieuwe poging wordt gedaan om vervanging “verjonging, vernieuwing en verduurzaming” te noemen. Het idee is dat er dan wel (politieke) interesse komt en er wellicht meer kan dan de huidige infrastructuur in stand houden.

Infra-plannen VS in de koelkast

brug washington state

De column van Pia de Jong in NRC Handelsblad vandaag over de deplorabele staat van de Amerikaanse infrastructuur is herkenbaar voor iedereen die er wel eens geweest is. Veel infrastructuur, zoals de bekende Brooklyn Bridge in New York, dateert van rond 1900. Vorig jaar schreef ik al over de afbrokkelende infrastructuur in de Verenigde Staten. Hoog tijd om dit aan te pakken. Barack Obama had het al op zijn prioriteitenlijstje staan, en ook Donald Trump wil er mee aan de slag. Je zou zeggen: dat hoeft alleen nog even ingekopt te worden. Niet dus. Twee weken geleden schreef de New York Times dat de plannen voor Trump’s great national infrastructure programme” voorlopig in de koelkast staan. Andere zaken hebben op dit moment prioriteit, zoals het afkappen van Obamacare. Het infrastructuurprogramma zou $1 biljoen dollar moeten gaan kosten de aankomende tien jaar, waarvan $800 miljard moet worden opgehoest door private investeerders en lokale overheden. Uitgewerkte plannen hiervoor lijken er echter nog steeds niet te bestaan en zijn op zijn vroegst dit najaar te verwachten. Congresleden worden ondertussen ongeduldig. Met hen degenen die dagelijks aansluiten in de file of boemelen over de vaak slechte spoorrails.

Oplopende kosten voor vervanging

vandorsser

Bovenstaande figuur, afkomstig uit het proefschrift van Cornelis van Dorsser (TU Delft) uit 2015, laat mooi zien waar infrastructuurbeheerders voor gesteld staan. Het onderhouden en vervangen van verouderde infrastructuur zal een steeds groter deel van het infrastructuurbudget afsnoepen. De figuur laat de groei zien aan geld wat gereserveerd moet worden voor het vervangen van hydraulische werken zoals stuwen en sluizen. Het jammere is alleen: goed onderhoud merk je niet direct, want je bent al gewend dat iets het doet. Er moet dus een relatief meer geld naar iets wat we al hebben. Politiek ligt dat soms lastig: bestuurders willen graag scoren met een mooi, nieuw infra-project. In gesprekken die ik voor mijn onderzoek voerde wordt dan gemeld dat bestuurders graag lintjes komen knippen. Voor onderhoud krijg je niet altijd de handen op elkaar. Een tactiek kan zijn om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan infrastructuur, waardoor er andere financiële middelen kunnen worden aangeboord én meer partijen de kosten kunnen delen. De beheerder krijgt dan de garantie dat de infrastructuur in goede staat blijft; de bestuurder krijgt zijn project waar hij de krant mee kan halen. Iedereen tevreden zou je zeggen, maar het vraagt wel meer creativiteit en onderhandelingen. Zo bestaat het risico dat vervanging tussen wal en schip raakt, veroorzaakt door onderhoudsbudgetten die onder druk staan en het missen van kansen om andere belangen ‘mee te koppelen’.